Kościół pw. Ofiarowania NMP w Łęczycy Łęczyca

Kościół pw. Ofiarowania NMP w Łęczycy

Kościół wybudowano w I poł. XV w. jako kamienną, bezwieżową świątynię na planie prostokąta. Pół wieku później dobudowano wieżę na podstawie jedynej nawy, położonej od strony zachodniej. Wieżę przykryto strzelistym hełmem, do dziś dobrze widocznym z okolic Łęczycy. Przy wschodniej ścianie znajduje się krypta grobowa, należąca do właścicieli majątków wsi, Berneta von Mildenitza i jego małżonki. Do wyposażenia kościoła należał ołtarz ambonowy, w skład którego wchodziły figury Marii z dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela, Apostołów oraz krucyfiks. Do dziś zachowała się tylko figura Mojżesza (1,69 m), która służyła jako podstawa kosza ambony. W kościele znajduje się także płyta nagrobna wykonana z wapienia (2,25x1,16 m), która zakrywała wejście do krypty wspomnianego von Mildenitza. Płyta utrzymana jest w stylu heraldyczno-napisowym z centralnie umieszczonym gryfosmokiem. Ważnym elementem jest także neogotycka chrzcielnica oraz mosiężny dzwon. Od 1923 r. na wieży umieszczono dzwon o średnicy 1,50 m. jednak długo nie podejmowane renowacje sprawiły, że zaprzestano dzwonienia. Dopiero na początku XXI w. rozpoczęto prace remontowe, dzięki czemu w kościele wciąż odbywają się msze oraz jest dostępny dla zwiedzających.

Zdjęcia Kościół pw. Ofiarowania NMP w Łęczycy


Kościół pw. Ofiarowania NMP w Łęczycy Łęczyca
Łęczyca - zabytki, atrakcje turystyczne, zdjęcia.
Atrakcja turystyczna w miejscowości Łęczyca to Kościół pw. Ofiarowania NMP w Łęczycy. Jeżeli zamierzasz spędzić weekend, urlop poszukaj noclegu w miejscowości Noclegi Łęczyca Zobacz również mapę satelitarną lub terenową miejscowości Łęczyca. Jeśli nie znajdziesz szukanego planu miasta to można wpisać kod pocztowy szukanej miejscowości Kod pocztowy Łęczyca. Wyszukaj atrakcje w okolicy, przeglądaj mapy i zdjęcia Łęczyca.
zdjęcia , zabytki, atrakcje turystyczne Łęczyca, Kościół, Kościół pw. Ofiarowania NMP w Łęczycy Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa
aktualizacja wpisu 16-08-17

Atrakcje Turystyczne Puszczykowo

 • Ratusz w Poznaniu

  Renesansowy budynek stojący na poznańskim Starym Rynku, pełniący niegdyś funkcję ratusza. Z wieży ratuszowej codziennie odgrywany jest hejnał Poznania.  We wnętrzu siedzibę ma Muzeum Historii Miasta Poznania. Do Ratusza

 • Ratusz w Kórniku

  Neobarokowy, zbudowany ok. 1907r., murowany, dwukondygnacyjny z mansardowym dachem i wieżyczką zwieńczoną hełmem z iglicą. Po kapitalnym remoncie w 2004 r. na północno-wschodniej ścianie budynku dobudowano szklane patio, a pod nowym zegarem

 • Teatr Polski w Poznaniu

  Gmach teatru został wzniesiony ze składek publicznych w 1873 - 75 wg. projektu Stanisława Hebanowskiego, jako opozycyjny dla teatru niemieckiego. Stąd napis „Naród sobie”, który umieszczono na fasadzie

 • Teatr Wielki (Opera) w Poznaniu

  Gmach został wzniesiony w stylu neoklasycystycznym, wg. projektu Maxa Littmanna. Fasadę z sześcioma potężnymi kolumnami wieńczy trójkątny naczółek z rzeźbą Pegaza na szczycie.

 • Wiatrak holender w Rogierówku

  Choć dokłada data jego budowy nie jest znana, to historia wiatraka sięga przynajmniej 1905 r. Został zbudowany przez niemieckiego majstra dla hrabiny Wiśniewskiej. Jest typem Holendra na planie

 • Wieża ciśnień w Śremie

  To najbardziej rozpoznawalny budynek w panoramie Śremu. Został zbudowany w 1909 r. i wznosi się na wysokość blisko 44 m. Swym wyglądem przypomina gotyckie baszty obronne. Wewnątrz znajduje się zbiornik o pojemności ok. 240

 • Wieża Górnośląska w Poznaniu

  Pomysłodawcą wieży był Hans Poelzig, konstrukcja miała uświetnić Wystawę Wschodnioniemiecką. Otwarcia mierzącej 52 metry wysokości i ważącej 1375 ton konstrukcji, dokonał 15 maja 1911 roku następca tronu Fryderyk Wilhelm. Po zakończeniu wystawy

 • Baszta Halszki w Szamotułach

  Późnogotycka wieża wzniesiona w XV wieku była wkomponowana w ciąg murów obronnych wokół zamku. Swą nazwę zawdzięcza księżnej Elżbiecie Ostrogskiej, zwanej Halszką. W XVI wieku z rozkazu

 • Zagroda bamberska przy ul. Kościelnej 43 w Poznaniu

  Zagroda bamberska przy ul. Kościelnej 43 w Poznaniu. Zagroda jest pozostałością po licznie zamieszkałej przez Bambrów dawnej wsi Jeżyce, włączonej do Poznania w 1900. Zbudowana została w czwartej ćwierci

 • Zamek Przemysła w Poznaniu

  Zamek mieści prz ul. Góra Przemysła 1. Wzniósł go na szczycie Przemysł I w poł. XIII w., na miejscu starszego gródka strażniczego, który rozbudował Przemysł II. Budowla, później wielokrotnie

 • Katedra w Poznaniu

  Zbudowana w 968 r. była wielokrotnie niszczona. Po II wojnie św. odbudowana w formie gotyckiej. W podziemiach można zobaczyć relikty pierwszej katedry, grobowce pierwszych władców oraz baptysterium. Wewnątrz warte uwagi

 • Folwark Edwardowo w Poznaniu

  Jest to  zespół budynków dworsko-folwarcznych zlokalizowanych w Poznaniu, na Edwardowie, przy ul. Bukowskiej 248-254. Historia obiektu sięga połowy XIX wieku, a obecna forma pochodzi z początku XX wieku. Według poznańskiego

 • Kościół Bernardynów w Poznaniu

  Pierwotnie gotycki, zbudowany w 1473 r. Dwuwieżowa fasada z charakterystycznymi wysokimi hełmami pochodzi z początku XVIII w., zaprojektowana przez Jana Adama Stiera. Zabytkowe wyposażenie

 • Kościół Św. Krzyża w Buku

  Ten zabytkowy drewniany kościół został zbudowany w 1760 r. Zachował się do naszych czasów z oryginalnymi malowidłami ściennymi przedstawiającymi sceny z życia św. Wojciecha. Do najcenniejszych przedmiotów

 • Kościół św. Wojciecha w Poznaniu

  Gotycki kościół z dzwonnicą z pocz. XVII w. Nad nawami sklepienie gotyckie. W 1923 r. pod kościołem powstała Krypta Zasłużonych Wielkopolan – znajdują się tu groby m.in. Józefa Wybickiego, Feliksa