Atrakcje turystyczne Atrakcje

 • Autorzy pisząc o Bazylice w Kołobrzegu stwierdzają, że jest ona "najcenniejszą budowlą miasta". Zbudowano ją w stylu gotyckim w XIV i XV wieku. Jest to świątynia "halowa, pięcionawowa". W czasie II wojny światowej ostrzał ...

 • Dziwnów to miejscowość nadmorska atrakcyjnie położona na Mierzei Dziwnowskiej między Morzem Bałtyckim a rzeką Dziwną Mierzeja Dziwnowska oddziela od wód Bałtyku północną część Zalewu Kamieńskiego tzw. Zatokę Wrzosowską. ...

 • Gmina Kozielice położona jest w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego jej teren wchodzący pierwotnie w skład ziemi pyrzyckiej ...

 • Zamysł powołania Akademii Rycerskiej pojawił się w 1653 roku wraz z utworzeniem twierdzy kołobrzeskiej. Jej fundacja została ogłoszona w Stargardzie Szczecińskim na sejmiku pomorskim w 1654 roku. Jakkolwiek propozycja elektora ...

 • Poniatowa położona jest w lasach zachodniego skraju Kotliny Chodelskiej. Część miasta oraz gminy wchodzi w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Miasto i tereny północno-zachodnie gminy leżą w Opolskim Rejonie Rekreacyjnym. ...

 • W Wolińskim Parku Narodowym niedaleko Międzyzdroi znajdue się Kawcza Góra. Wznosi się ona na wysokość 61 m n.p.m. Na górze znajduje się punkt, z którego roztacza się piekny widok. ...

 • Stary Łagów to jedna urocza uliczka, która wije się wąskim pasem lądu mię­dzy dwoma jeziorami rynnowymi: Łagowskim i Trześniowskim. Miejscowość za­chowała średniowieczny charakter: po­środku, na wzgórzu, stoi ...

 • Zabytki w Łagowie: - zespół urbanistyczno-krajobrazowy - kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, z XIX wieku, 1876 roku - zespół zamkowy z murami obronnymi, z XIV wieku, zamek ...

 • W okolicach Człopy, w odległości 2 km na zachód, wśród łąk i bagien, w pobliżu ujścia Cieszynki (Deszli) do jeż. Kamień - znajduje się grodzisko stożkowate, otoczone wałem wysokości 6m, o obwodzie ok. 400 m. Średnica grodziska jest ...

 • Bank Listów Zastawnych, ob. Zakł. Elektr.Techn.Obliczeniowej ...

 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu – polska biblioteka miejska w Poznaniu. Biblioteka została zbudowana w latach 1822-1828 zgodnie z pomysłem i z pieniędzy hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Projekt opracował nieznany z nazwiska rzymski ...

 • Zabytki w Kórniku Rynek kórnicki – z XV-wiecznym układem ulic, powstał w wyniku rozszerzenia głównej drogi prowadzącej przez miasto. Otaczające go kamienice mieszczańskie pochodzą z XVIII ...

 • W zabytkowym budynku na peryferiach Kowar, zamieszkiwanym przed laty przez ostatniego miejskiego kata stworzono przedziwną ekspozycję narzędzi i urządzeń pokazującą średniowieczny sposób egzekwowania przestrzegania prawa. Machiny ...

Ilość: 18 Strona 1 z 2

Atrakcje Turystyczne Atrakcje

Informacje